Abecedario espiritual – Pedro Casaldáliga

Etiquetas:

(CR) El bisbe claretià Pere Casaldàliga ha deixat una extensa bibliografia, a base de cartes, poemes, pregàries i dietaris que desgranen el seu pensament social i eclesial. N’oferim una tria, un vocabulari senzill, de la A la Z, que recull bona part dels eixos que van moure aquest profeta de l’esperança:

Alliberament. “És mentida afirmar que la teologia de l’alliberament s’inspira en el marxisme: la teologia de l’alliberament s’inspira en l’Evangeli i en la pobresa. Però evidentment utilitzem categories marxistes i gràcies a Marx hem entès millor el capitalisme. Jo dic sempre que Marx a més de tenir una bona barba tenia també un bon cap que li va donar Déu”.

Bellesa. “Tant de bo hi hagués una mica més de romanticisme avui, en aquesta postmodernitat, pragmatista, immediatista i crematística. Seria bo. Si no hi ha un cert romanticisme no hi ha bellesa a la vida, no hi ha sentiment”.

Celibat. “Mai no he condemnat el celibat. Ben al contrari: jo, personalment, he optat pel celibat i fins ara m’hi mantinc sense penediment. Ja he format molts seminaristes i religiosos en aquesta opció. M’agradaria, això sí, que es desvinculés el celibat del sacerdoci, per tal que el celibat sigui sempre una vocació, un testimoni lliure d’oblació evangèlica”.

Diàleg amb els laics. Som rabiosament clericalistes, jeràrquics; ens enganyem amb una sorprenent facilitat pel que fa a les nostres benèvoles concessions. ¿Què més volen ‘ells’? Som nosaltres, els bisbes, i en part també els ‘pares’, els que la sabem llarga… És difícil fer-se a la idea viscuda que el carisma del servei reclama una actitud real d’escolta i de diàleg i de caminar de costat.

Esperança. “És Quaresma. La Pasqua arriba de nou, dura i gloriosa. Cal ser pobre, impotent. Cal esperar contra tota esperança. Si bé no és gens fàcil compaginar les urgents exigències de la supervivència d’aquest poble meu amb la veritat o el miratge de l’esperança que portem a dins d’una ‘fe’ tradicionalment considerada cristiana. La radicalitat no es controla com aquell qui res. I l’amor és radical.

Fe. “Déu és bo, més del que pensem o creiem, més del que diuen les nostres interpretacions de la Bíblia i de la Moral. (…) És necessari reobrir sempre l’horitzó de la confiança i refermar cada dia la fe en aquest amor esplèndid en Déu. Ens acostumem fàcilment a mesurar el cor de Déu per les estretors del nostre cor humà”.

Guerrilles. “Lamento l’existència de les guerrilles, admiro la ¿utòpica? Generositat de molts guerrillers, però, sobretot, condemno inexorablement les causes que provoquen les guerrilles. I en principi, em sembla més digne un guerriller que un dictador”.

Humanitzar-se. “La tasca més essencial de la humanitat és la tasca d’humanitzar-se. Humanitzar la humanitat és la missió de tots, de totes, de cadascun i cadascuna de nosaltres. La ciència, la tècnica, el progrés només són dignes del nostre pensament i les nostres mans si ens humanitzen més”.

Identificació amb l’Església. Totes les meves rebel·lies i llibertats han estat fruit de la meva identificació amb l’Església. M’ha fet mal, me’n fa, perquè l’estimo. Perquè l’estimo, la vull diferent. Puc criticar-la i fins i tot violentar-la, perquè és també meva.

Justícia i pau. La pau només és vàlida en la veritat i en la justícia. Qualsevol altra pau és mentida, hipòcrita explotació (o covarda connivència). Quan Crist donava la seva Pau, accentuant que no era ‘com el món la dona’, volia sens dubte dir alguna cosa…”

Kaiabi. “Un matrimoni kaiabi, que no és cristià, em demana una reza, una benedicció, per a la seva nena –d’un any potser– que ha estat a les portes de la mort per una pulmonia. Beneeixo la petita amb tota la seva ànima. Perquè es curi, perquè sigui una índia feliç”.

Lideratge. “Potser estic descobrint millor la meva missió d’escolta i diàleg, d’estímul i companyia. Estar una mica, sempre, amb tothom i a tot arreu. Donant suport sense manar. Assumint sense imposar”.

Lluitar sense odi. “Cal lluitar sense odi, estimar l’enemic, fer la guerra en Pau, diu el Senyor. Les ires, les armes fins i tot, la sang, les repressions i agressions d’aquests dies, ens criden a una més gran comprensió, a una caritat-malgrat-tot, a la Pau de Crist, al capdavall”.

Missioner claretià. “La definició que del missioner claretià ens havia llegat el fundador demanava això: ‘un home inflamat de caritat, que abrusava per allà on passava’”.

No-violència. “Confesso que no m’agrada parlar ni de violència ni de no-violència. M’agradaria més que es parlés, com a programa, de Justícia, de Llibertat, d’Amor. I que quan es parlés de violència o no-violència, es fulminés abans – conseqüentment- la violència més gran que és aquí, institucionalitzada, oficialment justificada, diplomàticament tolerada i dialogada, i que provoca, per reacció, tantes altres violències molt menors”.

Ordenació episcopal. “La teva mitra serà un barret de palla sertanejo; el sol i el clar de lluna; la pluja i la serena; la mirada dels pobres amb els quals camines i la mirada gloriosa de Crist, el Senyor. El teu bàcul serà la Veritat de l’Evangeli i la confiança del poble en tu. El teu anell serà la fidelitat a la Nova Aliança de Déu Alliberador i la fidelitat al poble d’aquesta terra. No tindràs altre escut que la força de l’Esperança i la Llibertat dels fills de Déu, ni faràs servir altres guants que el servei de l’Amor”.

Política. S’ha de fer política, sí senyor, i no es pot fer religió veritable, sobretot religió cristiana, si no es fa també política. (…) Si no em preocupo de la terra, de la salut, de l’educació, de les comunicacions, fins i tot de les vacances per descansar, no m’estic preocupant de la vida humana. Perquè jo m’he de preocupar de la vida en aquest món; la vida en l’altre món és un assumpte de Déu que Ell resoldrà molt bé, perquè allà hi haurà la vida i vida en abundància per a tots.

Qüestionar. “Vam comprovar tots que hi ha una certa por en l’Església ‘oficial’ a l’hora de manifestar-se en problemes socials coneguts. Hi ha molta ‘política’ anomenada prudència; potser sincera, potser ingènua, potser covarda i massa compromesa…”

Resurrecció. “Crec en la Resurrecció amb un concretíssim realisme per exigència de la mateixa realitat, deshumanitzada i cruel”.

Socialització. “En aquest continent, si no s’aconsegueix una certa socialització de la terra, i també de l’educació, de la sanitat, de les comunicacions… no hi haurà democràcia ni pau. Tota acumulació suposa exclusió”.

Terra. “Anem descobrint que la terra és la gran criatura de Déu i que per això mateix, pel fet de ser criatura, és limitada. Penso que aquest sentit de la coresponsabilitat de la creació és la moralitat de la història humana. Som corresponsables no sols de la pròpia vida personal i de la vida dels altres, sinó també de les aigües, de la terra, de la fauna, de la flora i de l’univers”.

Utopia. “La Utopia ens obliga a anar trencant esquemes (…) Hauríem de trencar una sèrie d’esquemes que tenim al cap i al cor que no corresponen al Déu de la vida. Perquè Déu no va fer motllos, ens va fer lliures d’esperit.

Vellesa. “Em sembla que la vellesa és una espècie de sagrament. Tot i que perds oïda, hi sents més, perquè escoltes la vida, no els sorolls… I compares, saps relativitzar més. A la llum de la mort, la vida adquireix un pes específic, més definitiu”.

Xais.  Els de dalt s’hauran d’acostumar –ens haurem, perquè jo també estic una mica entre els de dalt– a escoltar la veu dels germans de baix. I els de baix hauran d’exercitar, cada dia amb més llibertat i normal freqüència, també amb major responsabilitat i risc, el seu dret i el seu deure de parlar amb els de dalt i amb els del costat. I hauran de reconèixer, els de baix en els de dalt, la seva pròpia llibertat i responsabilitat, i el seu ministeri propi de pasturar el Ramat (un ramat d’humans fills de Déu, no de xais!)”.

Zel apostòlic. “A un rígid mestre dels meus anys de Filosofia, quan se m’esquerdava tot l’arrebossat exterior del Noviciat, li dec el fet d’haver-me trobar amb Pau. Una mica fanàticament, potser –perquè engolíem les Epístoles de memòria, en llatí, i els més agosarats en grec-, de fet vaig trobar sant Pau. I, a partir d’ell, la Bíblia, així en bloc, el Misteri de Crist, la Història de la Salvació…”

 

 

(CR) El obispo claretiano Pedro Casaldáliga ha dejado una extensa bibliografía, a base de cartas, poemas, oraciones y dietarios que desgranan su pensamiento social y eclesial. Ofrecemos una elección, un vocabulario sencillo, de la A la Z, que recoge buena parte de los ejes que movieron este profeta de la esperanza:

Liberación. «Es mentira afirmar que la teología de la liberación se inspira en el marxismo: la teología de la liberación se inspira en el Evangelio y en la pobreza. Pero evidentemente utilizamos categorías marxistas y gracias a Marx hemos entendido mejor el capitalismo. Yo digo siempre que Marx además de tener una buena barba tenía también un buen fin que le dio Dios «.

Belleza. «Ojalá hubiera un poco más de romanticismo hoy, en esta postmodernidad, pragmatista, inmediatista y crematística. Sería bueno. Si no hay un cierto romanticismo no hay belleza en la vida, no hay sentimiento «.

Celibato. «Nunca he condenado el celibato. Al contrario: yo, personalmente, he optado por el celibato y hasta ahora me mantengo sin arrepentimiento. Ya he formado muchos seminaristas y religiosos en esta opción. Me gustaría, eso sí, que se desvinculara el celibato del sacerdocio, para que el celibato sea siempre una vocación, un testimonio libre de oblación evangélica «.

Diálogo con los laicos. Somos rabiosamente clericalista, jerárquicos; nos engañemos con una sorprendente facilidad con respecto a nuestras benévolas concesiones. ¿Qué más quieren ellos ‘? Somos nosotros, los obispos, y en parte también los ‘padres’, los que la sabemos larga … Es difícil hacerse a la idea vivida que el carisma del servicio reclama una actitud real de escucha y de diálogo y de caminar de lado.

Esperanza. «Es Cuaresma. La Pascua llega de nuevo, dura y gloriosa. Hay que ser pobre, impotente. Esperar contra toda esperanza. Si bien no es nada fácil compaginar las urgentes exigencias de la supervivencia de este pueblo mío con la verdad o el espejismo de la esperanza que llevamos dentro de una ‘fe’ tradicionalmente considerada cristiana. La radicalidad no se controla como si nada. Y el amor es radical.

Fe. «Dios es bueno, más de lo que pensamos o creemos, más de lo que dicen nuestras interpretaciones de la Biblia y de la Moral. (…) Es necesario reabrir siempre el horizonte de la confianza y afianzar cada día la fe en este amor espléndido en Dios. Nos acostumbramos fácilmente a medir el corazón de Dios por las estrecheces de nuestro corazón humano «.

Guerrillas. «Lamento la existencia de las guerrillas, admiro ¿utópica? Generosidad de muchos guerrilleros, pero, sobre todo, condeno inexorablemente las causas que provocan las guerrillas. Y en principio, me parece más digno un guerrillero que un dictador «.

Humanizarse. «La tarea más esencial de la humanidad es la tarea de humanizarse. Humanizar la humanidad es la misión de todos, de todos, de cada uno y cada una de nosotros. La ciencia, la técnica, el progreso sólo son dignas de nuestro pensamiento y nuestras manos si nos humanizan más «.

Identificación con la Iglesia. Todas mis rebeldías y libertades han sido fruto de mi identificación con la Iglesia. Me ha hecho daño, me hace, porque la amo. Porque la quiero, la quiero diferente. Puedo criticarla e incluso violentarla, porque es también mía.

Justicia y paz. La paz sólo es válida en la verdad y en la justicia. Cualquier otra paz es mentira, hipócrita explotación (o cobarde connivencia). Cuando Cristo daba su Paz, acentuando que no era ‘como el mundo la mujer’, quería sin duda decir algo … »

Cayabíes. «Un matrimonio cayabíes, que no es cristiano, me pide una reza, una bendición, para su niña -de un año quizás- que ha estado a las puertas de la muerte por una pulmonía. Bendigo la pequeña con toda su alma. Porque se cure, para que sea una india feliz «.

Liderazgo. «Quizás estoy descubriendo mejor mi misión de escucha y diálogo, de estímulo y compañía. Estar un poco, siempre, con todo el mundo y en todas partes. Apoyando sin mandar. Asumiendo sin imponer «.

Luchar sin odio. «Hay que luchar sin odio, amar al enemigo, hacer la guerra en Paz, dice el Señor. Las iras, las armas incluso, la sangre, las represiones y agresiones de estos días, nos llaman a una mayor comprensión, a una caridad-pesar-todo, a la Paz de Cristo, después de todo «.

Misionero claretiano. «La definición que del misionero claretiano nos había legado el fundador pedía eso: un hombre inflamado de caridad, que ardía por donde pasaba».

No-violencia. «Confieso que no me gusta hablar ni de violencia ni de no-violencia. Me gustaría más que se hablara, como programa, de Justicia, de Libertad, de Amor. Y que cuando se hablara de violencia o no violencia, se fulminase antes – conseqüentment- la violencia mayor que está aquí, institucionalizada, oficialmente justificada, diplomáticamente tolerada y dialogada, y que provoca, por reacción, tantas otras violencias mucho menores «.

Ordenación episcopal. «Tu mitra será un sombrero de paja sertanejo; el sol y el claro de luna; la lluvia y la serena; la mirada de los pobres con los que andas y la mirada gloriosa de Cristo, el Señor. Tu báculo será la Verdad del Evangelio y la confianza del pueblo en ti. Tu anillo será la fidelidad a la Nueva Alianza de Dios Liberador y la fidelidad al pueblo de esta tierra. No tendrás otro escudo que la fuerza de la Esperanza y la Libertad de los hijos de Dios, ni utilizarás otros guantes que el servicio del Amor «.

Política. Se ha de hacer política, sí señor, y no se puede hacer religión verdadera, sobre todo religión cristiana, si no se hace también política. (…) Si no me preocupo de la tierra, de la salud, de la educación, de las comunicaciones, incluso de las vacaciones para descansar, no me estoy preocupando de la vida humana. Porque yo me tengo que preocupar de la vida en este mundo; la vida en el otro mundo es un asunto de Dios que Él resolverá muy bien, porque allí será la vida y vida en abundancia para todos.

Cuestionar. «Comprobamos todos que hay un cierto miedo en la Iglesia ‘oficial’ a la hora de manifestarse en problemas sociales conocidos. Hay mucha ‘política llamada prudencia; quizá sincera, tal vez ingenua, tal vez cobarde y demasiado comprometida … »

Resurrección. «Creo en la Resurrección con un concretísimo realismo por exigencia de la misma realidad, deshumanizada y cruel».

Socialización. «En este continente, si no se consigue una cierta socialización de la tierra, y también de la educación, de la sanidad, de las comunicaciones … no habrá democracia ni paz. Toda acumulación supone exclusión «.

Tierra. «Vamos descubriendo que la tierra es la gran criatura de Dios y que por eso mismo, por ser criatura, es limitada. Pienso que este sentido de la corresponsabilidad de la creación es la moraleja de la historia humana. Somos corresponsables no sólo de la propia vida personal y de la vida de los demás, sino también de las aguas, de la tierra, de la fauna, de la flora y del universo «.

Utopía. «La Utopía nos obliga a ir rompiendo esquemas (…) Deberíamos romper una serie de esquemas que tenemos en la cabeza y en el corazón que no corresponden al Dios de la vida. Porque Dios no hizo moldes, nos hizo libres de espíritu.

Vejez. «Me parece que la vejez es una especie de sacramento. Aunque pierdes oído, hay sientes más, porque escuchas la vida, no los ruidos … Y comparas, sabes relativizar más. A la luz de la muerte, la vida adquiere un peso específico, más definitivo «.

Corderos. Los de arriba deberán acostumbrarse -nos tendremos, porque yo también estoy un poco entre los de arriba- a escuchar la voz de los hermanos de bajo. Y los de abajo deberán ejercitarse, cada día con más libertad y normal frecuencia, también con mayor responsabilidad y riesgo, su derecho y su deber de hablar con los de arriba y con los de al lado. Y deberán reconocer, los de abajo en los de arriba, su propia libertad y responsabilidad, y su ministerio propio de apacentar el Rebaño (un rebaño de humanos hijos de Dios, no de corderos!) «.

Celo apostólico. «A un rígido maestro de mis años de Filosofía, cuando se m’esquerdava todo el revoque exterior del Noviciado, le debo el hecho de haberme encontró con Pablo. Algo fanáticamente, quizá -porque engolíem las Epístolas de memoria, en latín, y los más osados ​​en griego-, de hecho encontré San Pablo. Y, a partir de él, la Biblia, así en bloque, el Misterio de Cristo, la historia de la salvación … »

Te interesará también…

Newsletter

Recibirás un correo con los artículos más interesantes cada mes.
Sin compromiso y gratuito, cuando quieras puedes borrar la suscripción.

últimos artículos

El abad y el gurú – Josep Perich

El abad y el gurú – Josep Perich

Un abad de un célebre monasterio fue a consultar  a un famoso gurú en las montañas del Himalaya. El abad le contó al gurú que en otro tiempo, las celdas de su monasterio estaban llenas de jóvenes novicios, y en su iglesia resonaba el armonioso canto de los monjes....